ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน)

อ่านต่อ“ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน)”

Vol.9 No. 1 January – April 2017

SNRU Journal of Science and Technology

Cover
about journal and table of contents
SNRUJST  Vol.9  No. 1  (January – April 2017)
1.

The effect of vitamins AD3E supplementation on the growth, reproductive performance and survival rates of climbing perch Anabas testudineus broodstock in cage culture environments

Author: E. Duangjai, S. Tanathip, J. Punroob

 Full Text (Page 379 – 388)

2

Effects of Thiourea on Sprouting of Litchi sinensis Sonn. cv. Nakorn Phanom 1

Author: A. Teanglum, N. Wongma

 Full Text (Page 389 – 396)

3

Analysis of biodiesel as fatty acid ethyl ester (FAEE) by using nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) technique

Author: W. Roschat

 Full Text (Page 397 – 406)

4

On quasi-ideals in left almost semirings

Author: P. Yiarayong  Retracted Article

 Full Text (Page 407 – 416)

5

Solutions of the Diophantine Equation x 2 + py 2 = z 2

Author: P. Puangjumpa

 Full Text (Page 417 – 423)

6

Some identities for (s, t)-Pell and (s, t)-Pell-Lucas numbers and its application to Diophantine equations

Author: S. Srisawat, W. Sriprad

 Full Text (Page 424 – 431)

7
Predicting natural suitability of Zanthozylum limonella Alston in Mae Ja Rim National Park Nan Province using species distribution models

Author: T. Kamyo, K. Samanmit, S. Jantopat

 Full Text (Page 432 – 438)

8

Current situation of information infrastructure development for Thai rural communities

Author:  C. Prugsachat, L. Manmart

 Full Text (Page 439 – 453)

Vol.8 No. 3 (September – December 2016)

SNRU Journal of Science and Technology

Cover
about journal and table of contents
SNRUJST  Vol.8  No. 3  (September – December 2016)
1.

Effects of the participatory learning program on malaria prevention and control of member households in Domepradit Sub-district, Nam Yuen, Ubon Ratchathani Province

Author: Dueannapha Siriboon, Nopparat Songserm

Full Text (Page 292-300)

2

The prevalence of Opisthorchis viverrini infections in Chiang Khruea Subdistrict, Muaeng District, Sakon Nakhon Province

Author: Sriwipa Chuangchaiya, Nonglak Laoprom, Sasiwan Tassana-iem, Thanakorn Phromnophas, 
Kannika Prachanok, Wisshuda Mandjong, Chotima Naksang, Katemanee Poobootcha, Anusorn Promwongsa

Full Text (Page 301-309)

3

Study of wireless control garbage glean boat

Author: Prapaporn Petchsom, Isarapong Poonsuk, Prakasit Tunti-a-longkarn

Full Text (Page 310-319)

4

Synthesis and characterization of zeolite derived from Buriram sugarcane bagasse ash and Narathiwat kaolinite

Author:  Pattaranun Thuadaij, Prasith Mukda

Full Text (Page 320-326)

5

The impact of private investment on the income and employment of the northeast: the analysis of input and output model

Author: Surachai Chancharat, Navarat Pongjapo, Nambpha Tipnet

Full Text (Page 327-337)

6

Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella spp. isolated from fattening beef cattle at the slaughterhouse in Sakon Nakhon Province

Author: Tharadol Jitjak, Pirat Sornplang, Bongkot Noppon

Full Text (Page 338-343)

7
A comparative efficiency of data mining algorithms for analysis of factors affecting the cancer

Author: Nattavut Sriwiboon

Full Text (Page 344-352)

8

Study of dye sensitized solar cells (DSSCs) fabricated by organic dyes from native medicinal plants in Nanokkok Sub-district, Lublae District, Uttaradit Province

Author: Jiraporn Nikomtat, Panthip Tue-ngeun, Nalinee Chaiwiratnukul

Full Text (Page 353-364)

9

Heat transfer modelling of a greenhouse solar dryer for drying long pepper

Author: Jagrapan Piwsaoad, Chayapat Phusampao

Full Text (Page 365-378)

Vol.8 No. 2 May – August 2016

SNRU Journal of Science and Technology

Print ISSN: 1906-5965
Frequency: 3 issues/Year
Current Issues : 8 No. 2 (May – August 2016)
Cover
about journal and table of contents
SNRUJST  Vol.8  No. 2  (May – August 2016)
1.

Prevalence of parasitic infection in Sum Sung sub-district, Khon Kaen Province, Thailand

Author: L. Taepongsorat, C. Nithikathkul, P. Homchampa, B. Changsap, S. Wannapinyosheep, P. Reungsang, A. Trevanich, C. Wongsawad

Full Text |Abstract | (Page 211215)

2

Total hardness removal of groundwater by chemical precipitation process

Author: A. Wongklom

Full Text |Abstract | (Page 216223)

3

Mathematics and m sets card magic

Author: W. Dabchaikam, G. Thongkote, J. Wangthapan, S. Tanakan

Full Text |Abstract | (Page 224232)

4

Influenza transmission model with the effect of rainfall

Author: M. Sriprom, N. Junchai, J. Kollayanee, R. Inuten, T. Chaimane

Full Text |Abstract | (Page 233239)

5

The result set arithmancy 1-0-8-9

Author: E. Benjarak, A. Wongkaso, S. Nakajad, S. Sompong

Full Text |Abstract | (Page 240248)

6

Development of Phranakhon Rajabhat University’s adviser system on android operating system

Author: T. Thangjitjaroenlert, N. Jaroenwattanakun

Full Text |Abstract | (Page 249255)

7
Analysis on factors affecting normal-grade student dismissal using decision tree

Author: J. Chareonrat

Full Text |Abstract | (Page 256267)

8

Performance of a small-scale greenhouse solar dryer for drying long peppers of Ban Khokamin Community Enterprise Loei Province, Thailand

Author: J. Piwsaoad, C. Phusampao

Full Text |Abstract | (Page 268274)

9

Non-volatile toxic heavy metals analysis in surface water collected from Moon and Shi rivers in Northeastern of Thailand by atomic absorption spectrophotometry

Author: A. Wongklom

Full Text |Abstract | (Page 275283)

10

Mathematical model of thin-layer drying of long pepper

Author: C. Phusampao, J. Piwsaoad

Full Text |Abstract | (Page 284291)

VOL 8 NO. 1 January – April 2016

Issues : 8 No. 1 (January – April 2016)

Cover
about journal and table of contents
SNRUJST  Vol.8  No. 1 (January – April 2016)
1.
Treatment of tinea corporis with Tacca chantrieri’s extract

Author: Chaiyong Rujjanawate
(Page 115-121)

Full Text |Abstract |DOI : 10.14456/snrujst.2016.15

2
The luminescence characteristics of Eu3+-doped lithium-gadolinium borate glasse

Author: Kitipun Boonin
(Page 122 – 126)

Full Text |Abstract |DOI : 10.14456/snrujst.2016.16

3
Influence of stress to mechanical failure of long tail shaft in the power transmission system on local fishing boat

Author: Suppachai Chainarong
(Page 127-132)

Full Text |Abstract |DOI : 10.14456/snrujst.2016.17

4
Electrical and optical properties of nanocrystalline-Cu-doped TiO2 prepared by precipitation method

Author: Sanchai Kanngan
(Page 133-137)

Full Text |Abstract |DOI : 10.14456/snrujst.2016.18

5
Risk assessment of cardiovascular disease among staff of Sakon Nakhon Rajabhat University

Author: Sasiwan Tassana-iem,  Numporn Insin
(Page 138-145)

Full Text |Abstract |DOI : 10.14456/snrujst.2016.19

6
On the diophantine equation px+5y=z2

Author: I-lada Cheenchan
(Page 146-148)

Full Text |Abstract |DOI : 10.14456/snrujst.2016.20

7
Energy band gab and optical property of Fe-doped NiO nanostructures prepared by coprecipitation method

Author: Yuttagan Hemgun1, Buppachat Toboonsung
(Page 149-154)

Full Text |Abstract |DOI : 10.14456/snrujst.2016.21

8
The assessment of domestic waste-water quality for the guideline of water treatment and remediation in urban area

Author: Kanittada Thongkao
(Page 155-162)

Full Text |Abstract |DOI : 10.14456/snrujst.2016.22

9
An estimation of a rated motor for a multi-purpose shredder machine

Author: Nattachai Poth
(Page 163-169)

Full Text |Abstract |DOI : 10.14456/snrujst.2016.23

10
Photocatalytic performance of Anatase/Rutile TiO2 composite against different organic dyes

Author: Weerachon Phoohinkong, Wanichaya Mekprasart, Wisanu Pecharapa
(Page 170-177)

Full Text |Abstract | DOI : 10.14456/snrujst.2016.24

11
Mathematical Modeling for Water Level Prediction in Sirikit Dam

Author: Sutja Runnawut
(Page 178-186)

Full Text |Abstract |DOI : 10.14456/snrujst.2016.25

12
Determine of heavy metal contents in fresh vegetable by using nuclear activation analysis technique

Author: Ammara Ittipongse1, Ratchai Fungklin
(Page 187-191)

Full Text |Abstract |DOI : 10.14456/snrujst.2016.26

13
Electronic commerce – a mobile commerce concept for the development of small and medium
enterprisesAuthor: Hathairat Thiabsang, Anuchavadee Chaithongsri
(Page 192-198)

Full Text |Abstract |DOI : 10.14456/snrujst.2016.27

14
Uni-leg and shape thermoelectric cells

Author: Supasit Paengson
(Page 199-203)

Full Text |Abstract |DOI : 10.14456/snrujst.2016.28

15
Fabrication of thermoelectric generator using local minerals at Loei Province, Thailand

Author: Areerat Dawongsa, Watcharin Detkunthong, Weerasak Somkhunthot
(Page 204-210)

Full Text |Abstract |DOI : 10.14456/snrujst.2016.29

VOL 7 NO. 2 July – December 2015

Cover
1.
การประดิษฐ์และสมบัติของกระถางชีวภาพ Fabrication and properties of biological plant pots

Author: กิตติชัย โสพันนา

Full Text |

2
การพัฒนาระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Author: วาสนา เกษมสินธ์

Full Text |

3
กระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตด้านพลังเพื่อนและกิจกรรมของนักศึกษา

Author: ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม

Full Text |

4
รูปแบบการเรียนการสอนศีลธรรมที่เหมาะสมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Author: พระมหาวิไลศักดิ์ หงษ์ศรี

Full Text |

5
สูตรลูกประคบสมุนไพร ลดอาการปวดคัดตึงเต้านมของมารดาหลังคลอด

Author: ไกรศรี ศรีทัพไทย

Full Text |

6
ความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อคุณลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงAuthor: จิราภรณ์ พรหมเทพ

Full Text |

7
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Author: เทพี วรรณวงศ์

 Full Text |

8
รูปแบบการพัฒนาความสำเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

Author: บพิตร ศรีจำนง

Full Text |

9
การพัฒนาระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

Author: อนัญญา พรมโคตร

Full Text |

10
Dye sensitized solar cells based on solid state electrolyte with poly (styrene-co-acrylonitril)

Author: Surasak Santhaveesuk

Full Text |

11
Matrices which have similar properties to Padovan -Matrix and its generalized relations

Author: Pisuda Seenukul

Full Text |

12
Thermal properties of GeTe simulated by molecular dynamics

Author: Wanatchaporn Namhongsa

Full Text |

13
Structural and optical properties of Cu2ZnSnS4 films deposition by screen coating technique of sol-gel process

Author: Nuttee Khottoommee

Full Text |

14
Effects of size of drain valves on flow rate of the hydraulic ram pump using for agriculture

Author: Nuttakit Saenthong

Full Text |

VOL 7, NO 13 January – June 2015

Cover
1.
ศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในโรงฆ่าชำแหละเนื้อโค และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Author: เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

Full Text |

2
การพัฒนารูปแบบผ้าย้อมครามสำหรับคนรุ่นใหม่

Author: อนุรัตน์ สายทอง

Full Text |

3
การพัฒนาวิธีการจัดทำบัญชีแบบมีส่วนร่วมของกองทุนหมู่บ้าน ในเขตตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

Author: วาทินี ศรีมหา

Full Text |

4
การพัฒนารูปแบบการรับรู้ความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Author: อรอนงค์ บุรีเลิศ

Full Text |

5
การจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ธุรกิจแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตในชุมชนบ้านมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Author: วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ

Full Text |

6
การเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัยกับความเข้มแข็งของประชาชน ในจังหวัดมหาสารคาม

Author: สิทธิพรร์ สุนทร

Full Text |

7
การสำรวจเบื้องต้นของพืชล้มลุกกลุ่มกลีบดอกเชื่อมกัน ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม

Author: วรชาติ โตแก้ว

 Full Text |

8
การนำนโยบายการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปบริหาร ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Author: เฉลิมศรี ฤทธาภัย

Full Text |

9
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

Author: สายสุนีย์ กลางประพันธ์

Full Text |

10
การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนการค้นพบ กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

Author: ปิยวรรณ มาตย์เทพ

Full Text |

11
การพัฒนาทักษะการสืบค้นของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

Author: ทรงกรด พิมพิศาล

Full Text |

12
การประหยัดพลังงานด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า : กรณีศึกษา ศูนย์รวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร

Author: ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย

Full Text |

13
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง

Author: จิดาภา เร่งมีศรีสุข

Full Text |

14
การดำเนินงานการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่นของสภาพัฒนาการเมือง

Author: ชาติชัย อุดมกิจมงคล

Full Text |

15
การมอบหมายงาน : ศิลปะที่ผู้บริหารต้องเข้าใจ

Author: สามารถ อัยกร

Full Text |

VOL 6, NO 12 July – December 2014

Cover
1.
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Author: ไชยะวงค์ พงษ์สิทธิ์เจริญ

Full Text |

2
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Author: ทรายคำ ปัญญานุวงค์

Full Text |

3
การวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้ด้วยการคัดเลือกคุณสมบัติและการพยากรณ์

Author: นิภาพร ชนะมาร

Full Text |

4
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ของวัยรุ่น ในจังหวัดสกลนคร

Author: ภัทร์ศินี แสนสำแดง

Full Text |

5
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประมวลผลแบบสอบถาม โดยใช้ภาษา VBA ในโปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟต์เอ็กเซล

Author: ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

Full Text |

6
The Demonstration Set of Temperature and Humidity Control System Fuzzy Control in the Chicken House

Author: Chaiyos Commee

Full Text |

7
การประเมินฝนจากเรดาร์ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ไม่มีสถานีวัด

Author: ทนงศักดิ์ เพ็งเพชร

 Full Text |

8
การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อ
ทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางAuthor: ดร.นิเวศน์ ธรรมะ

Full Text |

9
การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระหว่างการสอน โดยใช้ชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4RAuthor: เนตรนภิส ตันเทอดทิตย์

Full Text |

10
รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Author: ฬิฏา สมบูรณ์

Full Text |

11
การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง ระบบฐานข้อมูล ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Author: ภาวินี อ้วนศรีเมือง

Full Text |

12
การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น
กรณีศึกษา : โรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครAuthor: อรอนงค์ สีหนาท

Full Text |

13
สมรรถนะสำคัญของผู้บริหารมืออาชีพ

Author: ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

Full Text |

14
บทวิจารณ์หนังสือการวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา.

Author: ธวัชชัย ดุลยสุจริต

Full Text |

 15 การพัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก

Author: สุริยะ ประทุมรัตน์

Full Text |

VOL 6, NO 11 January – June 2014

Cover
1.
ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านลาดชะวงชัย เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Author: วิลัด เลิศนิยม

Full Text |

2
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Author: เวียงคำ แสงสุริจันทร์

Full Text |

3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก่อสร้างโรงเรียนตามโครงการกองทุนเร่งรัด เมืองอุทุมพอน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Author: กองแก้ว ไซจำพอน

Full Text |

4
การพัฒนากระบวนการผลิตส้มเท้าวัวปลอดภัย

Author: อรุณ วงศ์จิรัฐิติ

Full Text |

5
การศึกษาเปรียบเทียบสีผ้าย้อมครามที่แสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์กับสีผ้าย้อมครามผืนจริง

Author: กรรณิการ์ กมลรัตน์

Full Text |

6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารAuthor: เด่นชัย สมปอง

Full Text |

7
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดหวานกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบ

Author: ธนกร ราชพิลา

 Full Text |

8
อีกหนึ่งมุมมองของแนวคิดการประเมิน

Author: อัจศรา ประเสริฐสิน

Full Text |

9
การนำนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติวิเคราะห์ การจัดการขยะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ

Author: ขวัญฤดี จันทิมา

Full Text |

10
การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของ หลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค หมวดแฟชั่น โดยใช้แบบจำลอง CAPM
: กรณีศึกษาหลักทรัพย์ TPCORP, TTTM, SUC, UT และ TRAuthor: ลภัสรดา แก้วเจริญ

Full Text |

11
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM)
กรณีศึกษาหลักทรัพย์ AKR, BAFS, BANPU, BCP, DEMCO และ AIAuthor: สุธีรัตน์ กิตติโชควัฒนา

Full Text |

12
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอน สู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Author: ดวงเนตร สำราญวงศ์

Full Text |

13
ผลการใช้การสอนบนเว็บ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Author: รุจิรา สุธรรมมา

Full Text |

14
การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา

Author: วาโร เพ็งสวัสดิ์

Full Text |

VOL 5, NO 10 July – December 2013

Cover
1.
การแลกเปล่ยี นดั้งเดมิ ของชาวอีสาน : มุมมองความสัมพันธ์ทางสังคม
Traditional Exchange of Isan People: A Social Relationship Perspective
Author: ละมัย ร่มเย็น

Full Text |

2
ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากร ส่วนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร
Demand for Developing Accounting Knowledge of the Financial officers at Sub – district Administrative in Sakon Nakhon Province.Author: นันท์นภัส ธีระอกนิษฐ์

Full Text |

3
ผลเฉลยมูลฐานของตัวดำเนินการ ที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการเบสเซิล อัลตราไฮเพอร์โบลิก คลิน กอร์ดอน
THE ELEMENTARY SOLUTION OF THE OPERATOR RELATED TO THE BESSEL ULTRA-HYPERBOLIC KLEIN GORDONAuthor: สุดประไทย บุพศิริ

Full Text |

4
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Development of Analytical Thinking Skills of the Second Year Student Teachers in Sakon Nakhon Rajabhat UniversityAuthor: ถาดทอง ปานศุภวัชร

Full Text |

5
การบริหารจัดการทางการเงินสำหรับผู้เริ่มประกอบธุรกิจ รายใหม่ในจังหวัดสกลนคร
Financial Management for New Entrepreneurs in Sakon Nakhon ProvinceAuthor: ปิยะวดี  ยอดนา

Full Text |

6
ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1
Generalized beauty : the product of the three and four digit number and the many digit number that every digit as 1Author: ธีระยุทธ ชมชื่น

Full Text |

7
การพัฒนาตนเอง สำคัญอย่างไรในชีวิตและการทำงาน
How important o f Self-development to your life and workAuthor: อัจศรา ประเสริฐสิน Full Text |
8
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Author: สุวพร พาวินิจ

Full Text |

9
รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาล
Training Model for Emotional Quotient Development of Nursing Students.Author: ลักษณ์นันท์ เดชบุญ

Full Text |

10
รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้

Author: อภิรดี เสนาลอย

Full Text |

11
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสารบรรณ ของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Author: เกศินี พิลาภ

Full Text |

12
การกำหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากับความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ :
ศึกษาเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่นAuthor: นำพงษ์ ไกยเดช

Full Text |

13
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำลอง กับการเรียนแบบปกติ

Author: กันตวีย์ คลังแสง

Full Text |

14
บทวิจารณ์หนังสือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์และการเตรียมตัว

Author: ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง

Full Text |